دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 1-212 

مقاله های برگرفته از پایان نامه

2. سنجش ضریب تمرکز منطقه‌ای و نابرابری فضایی در صنایع کارخانه‌ای استان‌های ایران

صفحه 13-24

محمدنبی شهیکی تاش؛ کاملیا رودینی


مقاله پژوهشی

3. تحلیل سطح برخورداری نواحی روستایی استان اردبیل از امکانات توسعه

صفحه 25-38

عطا غفاری گیلانده؛ بهزاد پادروندی؛ وکیل حیدری ساربان؛ رضا هاشمی معصوم آباد


11. تحلیل روش‌های فازی در مکان‌یابی توسعه بهینه شهرها (مطالعه موردی: شهر دورود)

صفحه 135-150

علی‌اکبر عنابستانی؛ اسماعیل سلیمانی راد؛ سیدرضا حسینی کهنوج


16. تعیین مناسب‌ترین شاخص برای خشکسالی‌های مناطق بارشیِ ایران

صفحه 201-212

علی وخشوری؛ زین العابدین جعفرپور؛ پرویز کردوانی