لیست داوران سال 1399 و 1400

لیست داوران سال 1400

نام نام خانوادگی نام [English] نام خانوادگی [English] شهر سمت / سازمان publons
زهرا آربونی zahra arboni zanjan گروه جغرافیا ، دانشگاه زنجان ، زنجان  
علی شمس الدینی ali shamsoddini   هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت publons
علیرضا جمشیدی       دانشگاه ارومیه  
محمد رضا رضوانی       دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران  
محسن صیدالی     jتهران کارشناس آمایش و برنامه ریزی-سازمان برنامه و بودجه استان تهران  
رسول فرجام     تهران استادیار  
حامد قادرمزی     تهران استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه کردستان  
امین دهقانی     جیرفت عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت  
بابک اجتماعی     فیروزآباد عضو هیات علمی  
معصومه جمشیدی masomeh Jamshidi   دانشگاه ایلام  
فرانک سیف الدینی     تهران هیات علمی دانشگاه تهران  
مظفر صرافی     تهران عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی  
زهره فنی       دانشگاه شهید بهشتی  
جعفر قادری     شیراز عضو هیات علمی دانشگاه شیراز  
پروانه زیویار       دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری  
زریر نگین تاجی       دانشگاه شهید بهشتی  
مهدی کرمی دهکردی     دانشگاه تبریز- دانشجوی دکترای دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی- گروه ترویج و توسعه روستایی  
هوشنگ سرور       هیات علمی  
یاسر رمضان نژاد Yaser Ramezannezhad   نویسنده مسئول  
سعید نگهبان       دانشگاه شیراز  
علی شکور Ali shakoor   دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت publons
علی استعلاجی       هیات علمی  
بهروز محمدی یگانه     دانشگاه زنجان  
محمدرضا رضایی mohammad reza rezaaei یزد هیات علمی دانشگاه یزد  
حجت الله صادقی hojat ollah sadeghi   دانشگاه اصفهان  
محمدامین خراسانی       استادیار/ دانشگاه تهران  
جواد بذرافشان          
حسین یغفوری Hossein yaghfoori زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان -دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی  
ارسطو یاری حصار       استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه محقق اردبیلی  
مریم احمدپور maryam ahmadpour تهران کارشناس امور برنامه ریزی و  آمایش سرزمین- سازمان برنامه و بودجه کشور  
سعید صالحیان saeid salehian تهران دانشگاه شهید بهشتی تهران  
حسن خاوریان نهزک     استادیار دانشگاه محقق اردبیلی  
ملیحه تقی پور malihe taghipour شیراز قدوسی غربی پ ٤٥٤ استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز  
بتول مجیدی خامنه Batoul Majidi Khameneh تهران استاد یار گروه جغرافیا  
حسین کماسی Hossein Komasi   مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران  
مهدی رمضان زاده لسبویی mehdi ramezanzadeh بابلسر استادیار دانشگاه مازندران  
وکیل حیدری ساربان   اردبیل عضو هیات علمی و مدیر گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری و روستایی دانشگاه محقق اردبیلی  
محسن کلانتری Mohsen Kalantari Tehran دانشگاه شهید بهشتی، گروه جغرافیای انسانی و آمایش  
احمد آفتاب ahmad aftab   گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران  
داود جمینی       دانشگاه اصفهان  
فرح حبیب          
افشین متقی       دانشگاه خوارزمی  
احسان یاری       استادیار / دانشگاه شیراز  
حیدر لطفی       مدیر گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد گرمسار  
وحید صادقی vahid sadeghi   دانشگاه فردوسی مشهد، گروه جغرافیا،  
علی بامداد Ali Bamdad Shiraz عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
سلیمان محمدی دوست soleiman mohamadidoust   سازمان مدیریت و برنامه ریزی یاسوج گروه برنامه ریزی  
مظفر صادقی mozafar sadeghi تهران مدرس دانشگاه/مشاور توسعه روستایی وزارت کشور  
احمد امیر عضدی     مدیریت و اقتصاد- دانشگاه ازاد اسلامی مرودشت  
محمدحسین ناصرزاده       هیات علمی و مدیر گروه آب و هواشناسی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی  
احمدعلی خرم بخت Ahmadali Khorrambakht لارستان استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران  
کتایون علیزاده       استاددانشگاه ازادمشهد  
رحیم سرور     تهران عضو هیات علمی دانشگاه publons
اسماعیل شمس الدینی       اقتصاد و برنامه ریزی  
مجتبی روستا mojtaba rusta زاهدان ذانشگاه سیستان و بلوچستان  
رسول حیدری سروشجانی     عضو هیات علمی دانشگاه کاشان  
هاشم داداش پور     تهران عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس  
محمدرضا قائدی Mohammadreza Ghaedi   رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد شیراز
publons
علی مرادی       دانشیار  
علیرضا عبداله زاده فرد Alireza abdolahzade fard شیراز استادیار گروه شهرسازی، واحد صفاشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر، ایران  
لیست داوران سال99  
نام نام خانوادگی نام [English] نام خانوادگی [English] شهر سمت / سازمان  
افشین متقی       دانشگاه خوارزمی  
علیرضا جمشیدی       دانشگاه ارومیه publons
بهروز محمدی یگانه     دانشگاه زنجان  
علی شمس الدینی ali shamsoddini   هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت  
کیانوش قلی پور kyanoush gholipour   مدرس دانشگاه  
ابراهیم رستگار          
داود جمینی       دانشگاه اصفهان  
سید امیر محمد علوی زاده Sayyed Amir Mohammad Alavizadeh   عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور  
ابوالفضل شاه آبادی Abolfazl Shahabadi   دانشگاه الزهرا  
صمد حکمتی فرید       استادیار اقتصاد دانشگاه ارومیه  
بابک اجتماعی     فیروزآباد عضو هیات علمی  
علیرضا عبداله زاده فرد Alireza abdolahzade fard شیراز استادیار گروه شهرسازی، واحد صفاشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر، ایران  
محمد میره ای       دانشگاه تهران  
مریم احمدپور maryam ahmadpour تهران کارشناس امور برنامه ریزی و  آمایش سرزمین- سازمان برنامه و بودجه کشور  
صادق کریمی Sadegh Karimi کرمان- میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنر استادیار آب و هواشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان  
حسن حکمت نیا       دانشگاه پیام نور مرکز یزد  
مهدی سقایی       استاد یار موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان  
علی استعلاجی       هیات علمی  
حجت الله صادقی hojat ollah sadeghi   دانشگاه اصفهان  
زریر نگین تاجی       دانشگاه شهید بهشتی  
نسرین آذرباد       هیات علمی دانشگاه پیام نور  
محمد اسکندری ثانی   بیرجند دانشگاه بیرحند  
بتول مجیدی خامنه Batoul Majidi Khameneh تهران استاد یار گروه جغرافیا  
محمدرضا امیری فهلیانی mohammad reza amiri fahlyiani   دانشگاه شهید چمران اهواز  
الیاس مودت Elias Mavedat   عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران  
احدالله فتاحی       دانشجوی دکتری  
سعید ملکی Saeed Maleki اهواز استاد دانشگاه شهید چمران اهواز publons
علی‌اکبر عنابستانی Aliakbar Anabestani تهران دانشگاه شهید بهشتی  
محمدرضا رضایی mohammad reza rezaaei یزد هیات علمی دانشگاه یزد  
هوشنگ سرور       هیات علمی  
مرجان شهاب زاده marjan shahabzade شیراز مدیر گروه کارشناسی شهرسازی و ارشد میریت و طراحی شهری دانشگاه ازاد شیراز  
زهره فنی       دانشگاه شهید بهشتی  
وحید ریاحی          
سعیدرضا اکبریان رونیزی saeed reza akbarian ronizi   هیات علمی  
اکبر حیدری تاشه کبود Akbar Heydari Tashekaboud   دانشکده علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد  
خدیجه بوذر جمهری   مشهد هیأت علمی  
علی شهدادی       دانشگاه جیرفت  
محسن صیدالی     jتهران کارشناس آمایش و برنامه ریزی-سازمان برنامه و بودجه استان تهران  
ژیلا سجادی     تهران دانشگاه شهید بهشتی  
مظفر صرافی     تهران عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی  
علی شکور Ali shakoor   دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت publons
ناصر شفیعی ثابت       هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  
لیلا پناهی leila panahi کرج هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت  
امین ابراهیمی دهکردی Amin Ebrahimi Dehkordy تهران عضو هیئت علمی دانشگاه مازیار  
زهرا آربونی zahra arboni zanjan گروه جغرافیا ، دانشگاه زنجان ، زنجان  
نصرالله مولائی هشجین Nasrollah MolaeiHashjin رشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت-گروه جغرافیا  
حسین خورشیدی       هیات علمی  
رسول فرجام     تهران استادیار  
احمدعلی خرم بخت Ahmadali Khorrambakht لارستان استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران  
حامد قادرمزی     تهران استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه کردستان  
میرنجف موسوی mirnajaf mousavi ارومیه هیات علمی- مدیرگروه  
محسن احدنژاد روشتی     عضو هیات علمی  
محمد اکبرپور       دانشگاه رازی  
مسعود مسعودی       هیات علمی / دانشگاه شیراز  
سید ضیاء هاشمی       جامعه شناسی- دانشگاه تهران  
مهربان پارسامهر Mehraban Parsamehr یزد گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی-دانشگاه یزد-یزد-ایران  
حسین سرایی       دانشگاه یزد  
رضا مستوفی الممالکی   یزد استاد گروه جغرافیا دانشگاه یزد  
حسین نظم فر Hossein Nazmfar   عضوهیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی  
مجید آقایی       دانشگاه مازندران  
حبیب اله خوبفکربرآبادی Habibollah Khoobfekrbarabadi زاهدان استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان. زاهدان.ایران.  
مجتبی عباسیان       استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه دریانوردی چابهار  
علی بامداد Ali Bamdad Shiraz عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
مجتبی روستا mojtaba rusta زاهدان ذانشگاه سیستان و بلوچستان  
علیرضا دانش پور       عضو هیات علمی‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت  
سعید امان پور     اهواز عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  
حجت مهکویی     اصفهان عضو هیات علمی  
معصومه جمشیدی masomeh Jamshidi   دانشگاه ایلام  
ناصر شفیعی ثابت Naser Shafieisabet   عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی  
سیروس قنبری sirous ghanbari زاهدان استادیار جغرافیای انسانی(برنامه ریزی روستایی)دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی،دانشگاه سیستان وبلوچستان،زاهدان،ایران.  
بهمن صحنه Bahman Sahneh گرگان عضو هیات علمی  
محسن رجبی سناجردی mohsen rajabi خواف اموزگار  
سعید صالحیان saeid salehian تهران دانشگاه شهید بهشتی تهران  
علی اصغر عبدالهی     کرمان دانشگاه باهنر کرمان  
ولی اله رستمعلی زاده   تهران عضو هیات علمی مؤسسه‌ مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور  
مجید گودرزی     اهواز استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز  
ایرج تیموری       استادیار  
ولی نوذری     ارسنجان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، گروه مدیریت ورزشی  
فریبا اسفندیاری       هیات علمی جغرافیای طبیعی محقق اردبیلی  
بتول زینالی       هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی  
طاهره صتدقلو       عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  
مجید یاسوری majid yasoori استان گیلان، رشت، بزرگراه خلیج فارس، کیلومتر 5 جاده استاد.  دانشگاه گیلان.  
علی گلی       عضو هیات علمی بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز  
محمد نبی شهیکی تاش     زاهدان استادیار/دانشگاه سیستان و بلوچستان  
عباس ارغان     سمنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان  
علی اکبر امین بیدختی       دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سمنان  
کاوه محمدی          
نفیسه مرصوصی     تهران دانشگاه  
مصطفی احمدوند Mostafa Ahmadvand یاسوج گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران  
حشمت اله سعدی     همدان عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا  
مفید شاطری       دانشگاه بیرجند  
احمد امیر عضدی     مدیریت و اقتصاد- دانشگاه ازاد اسلامی مرودشت  
عباس عبدشاهی       هیئت علمی دانشگاه رامین اهواز  
غلام حسن جعفری Gholam Hassan Jafari زنجان دانشیار دانشگاه زنجان  
حمید نظری پور Hamid Nazaripour   گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.  
محمود خسروی     زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان  عضو هیات علمی  
علی شهدادی Ali Shahdadi   عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت  
علی امیری       عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان publons
وحید صادقی vahid sadeghi   دانشگاه فردوسی مشهد، گروه جغرافیا،  
فضیله دادور خانی Fazileh dadvar-Khani   دانشگاه تهران  
محمدرضا درودی          
سهیل سبحان اردکانی Soheil Sobhan Ardakani همدان مدیر گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان  
افشین متقی Afshin Mottaghi   استاد جغرافیای سیایس دانشگاه خوارزمی  
محمدرضا قائدی Mohammadreza Ghaedi   رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد شیراز
 
رعنا تقدسی Rana Taghaddosi TEHRAN پژوهشگر دکترای شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی  
نادر زالی       معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان publons