اخبار و اعلانات

قابل توجه کلیه نویسندگان و پژوهشگران گرامی

قابل توجه کلیه نویسندگان و پژوهشگران گرامی علاقه مند به چاپ مقاله در حوزه مطالعات سیاستگذاری شهری، محیط شهری و برنامه ریزی آمایش فضایی شهرها به اطلاع رسانده میشود که فصلنانه سیاستگذاری محیط شهری با رویکرد جمع آوری مقالات علمی و پژوهشی آماده دریافت و چاپ مقالات پژوهشگران بزرگوار در این راستا می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله به آدرس سایت نشریه مراجعه بفرمائید.  http://juep.iaushiraz.ac.ir

مطالعه بیشتر

کسب ضریب تأثیر 0.629 توسط فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

بدین وسیله کسب ضریب تأثیر 0.629 (رتبه 81 بین 3500 نشریات سطح کلان، رتبه 20 بین 641 نشریات سطح میانی علوم اجتماعی و رتبه 6 بین 84 نشریه سطح خرد جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه) توسط «فصلنامه برنامه ریزی منطقه­ ای» را در آخرین جلسه شورای راهبردی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال 1396خدمت کلیه نویسندگان، داوران، هیات تحریریه و مدیریت محترم مجله تبریک می گوییم.

مطالعه بیشتر

دریافت هزینۀ داوری و انتشار مقاله

بر اساس بخشنامه شماره 62815 /10 مورخ 1398/10/04 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و تصمیم کمیتۀ علمی فصلنامۀ غلمی- پژوهشی «برنامه ریزی منطقه ای»، تمامی مقالاتی که به این نشریه ارسال می شود، مشمول پرداخت بخشی از هزینه های داوری و در صورت پذیرش، مشمول هزینۀ انتشار مقاله می شوند. این هزینه به صورت دستی به حساب متمرکز درآمدهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت (از طریق بانک ملی) و یا از طریق درگاه پرداخت مالی دانشگاه قابل واریز است.   هزینۀ داوری و انتشار مقاله مربوط است به تأمین بخشی از هزینه های فرآیند داوری، انتشار مقاله که بخشی از آن یعنی مبلغ ...

مطالعه بیشتر

عدم پذیرش مقالات غیرمعتبر و مدل های قدیمی

قابل توجه کلیه نویسندگان محترم بر اساس تصمیم هیأت تحریریه و مدیرت فصلنامه دفتر مجله از بررسی و پذیرش کلیه مقاله هایی که به صورت علمی- مروری و عدم تناسب با موضوع و محتوای برنامه ریزی منطقه ای تدوین شده است، معذور است. نویسندگان محترم دقت نمایند قبل از ارسال مقاله نسبت به موضوعیت، به روز بودن و تکراری نبودن  مقاله اطمینان حاصل نمایند.  موضوعات مرتبط با مکانیابی در اولویت فصلنامه نمی باشد همچنین مقالات مبتنی بر تکنیک­ های SWOT-AHP-TOPSIS-ANP در اولویت بررسی مجله نمی باشد.

مطالعه بیشتر

ارسال همزمان چند مقاله به دفتر مجله

قابل توجه کلیه نویسندگان محترم با توجه به حجم بالای مقالات دریافتی و نیز تصمیم هیات تحریریه محترم مجله خواهشمند است از ارسال همزمان چندین مقاله با نویسندگان مشترک به دفتر مجله خودداری بفرمایید. همچنین از یک نویسنده در سال فقط یک مقاله در دست بررسی و در صورت پذیرش چاپ می شود.

مطالعه بیشتر