اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3103
تعداد پذیرش 522

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد مقالات 684
تعداد مشاهده مقاله 806462
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 552297
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 22 روز
درصد پذیرش 17 %