تماس با ما

آدرس: فارس- مرودشت- کیلومتر 3 بلوار تخت جمشید- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت- دفتر مجله برنامه ریزی منطقه ای

کد پستی:  13119-73711 

شماره تماس: 9-43311150-071   داخلی 442 دفتر مجلات

زمان تماس: از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12-10

تماس با نشریه برای پیگیری مقالات و ... صرفاً از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی  فرد انجام گیرد .در صورت ضرورت  می توانید از طریق


آدرس ایمیل مدیر مسئول مجله: ali.shamsoddini@yahoo.com

 پیگیر باشید.

دورنویس: 43311172(071)


CAPTCHA Image