دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، اسفند 1400 
ارزیابی و تحلیل شاخص‌های امنیت اجتماعی استان های کشور

صفحه 17-38

10.30495/jzpm.2022.4411

مجتبی رفیعیان؛ اسماعیل پیری؛ سامان حیدری؛ باقر احمدی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

تحلیلی بر چالش‌ها و راهبردهای توسعه‌ی پایدار منطقه‌ای با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه آزاد ارس)

صفحه 103-118

10.30495/jzpm.2022.4068

جواد کاموسی علمداری؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخیان؛ صدیقه حسنی مهر


مقاله های برگرفته از پایان نامه

بررسی تأثیر قیمت گذاری برق بر بحران منابع آبی در استان فارس

صفحه 152-168

10.30495/jzpm.2022.4252

اسماعیل ورزش؛ یاشار ذکی؛ رسول افضلی؛ زهرا پیشگاهی فرد


مقاله های برگرفته از پایان نامه

تبیین اثرات گردشگری در تحولات اقتصادی نواحی روستایی شهرستان رودسر در دو دهه اخیر

صفحه 185-202

10.30495/jzpm.2022.4025

هوشنگ درویشی؛ عیسی پوررمضان؛ نصرالله مولائی هشجین


مقاله های برگرفته از پایان نامه

تحلیل تغییر کارکرد اقتصادی، تولیدی و صنعتی روستاهای پیراشهری لنگرود

صفحه 253-268

10.30495/jzpm.2022.4067

محدثه نورانی؛ تیمور آمار؛ محمد باسط قریشی مینآباد